งานของเรา

งานของเรา

การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับองค์กร เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของคนในชาติ บริษัททูนาเบิลโปรเจค จึงได้คิดค้น Wynsense  Serial ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทั้ง 5 ส่วน อันประกอบด้วย

1. เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตัว  (Identity) เราจัดทำ face recognition  สำหรับประยุกต์กับกล้องวงจรปิดได้กับทุกยี่ห้อ ในชื่อ AVIAS ออกเสียงว่า เอ-เวียส เกิดจาก คำย่อจาก AI Video and Images Analysis Systems  

2. เทคโนโลยีในการกรองช้อมูลไม่เหมาะสมผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Filtering) ชื่อว่า Preventum เป็นการกรองข้อมูลอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ SaaS และ Install agent ทั้งบนเครื่องและ Appliance  ในการกรองข้อมูลนี้จะมีทั้งการคัดกรอง Phsihing site, Fakenews, Malware site เป็นต้น  

3. เทคโนโลยีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Firewall) ชื่อ OPNsense in the box เป็น Firewall แบบ UTM  (Unified Threat Management) เป็น Firewall ที่มีคุณสมบัติตรงตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมฟรีการอัพเดทฐานข้อมูลในการป้องกันภัยคุกคามตลอดอายุใช้งานฟรี  

4. เทคโนโลยีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) ชื่อ SRAN  เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560   โดยผ่านมาตรฐาน มศอ.2560  

5. เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง (Monitoring) Checkone  เป็นการตรวจสอบ 3 ส่วนคือ ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต  ตรวจสอบความพร้อมใช้งานแอพลิเคชั่น ตรวจสอบการใช้งาน IoT และการตรวจสอบการใช้งานระบบสำรองไฟ้า และสามารถส่ง Alert เพื่อแจ้งเตือนหากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

6. เทคโนโลยีในการตรวจสอบ (Audit)  

7. เทคโนโลยีในการป้องกันข้อมูล (Data Protection)    

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *